People

Old Name Field Name Field For Displaysort descending
Wiley Blount Rutledge
Harlan F. Stone
1947-09-23
William J. Kurtz William J. Kurtz
Miyake Shotaro Miyake Shotaro
Dean [Unknown] Dean [Unknown]
Grover C. Hardin Grover C. Hardin
Hugh Byas Hugh Byas
Sidney S. Paine Sidney S. Paine
Kate R. Lipop Kate R. Lipop
Wang Chao-ming Wang Chao-ming
Vioto Matsudaira Vioto Matsudaira
Masami Suzuki Masami Suzuki
Chikara Tsujita Chikara Tsujita
Fu Pao Chen Fu Pao Chen
Paul Scheffer Paul Scheffer
José Caray José Caray
Tomoji Sasagawa Tomoji Sasagawa
Yukiharu Matsudaira Yukiharu Matsudaira
Eugene Hoffman Dooman Eugene Hoffman Dooman
S. A. Golunsky S. A. Golunsky
Tatego Morishige Tatego Morishige
Yang Yu-wan Yang Yu-wan
[Unknown] Yoshihashi [Unknown] Yoshihashi
B. N. Fitch B N Fitch
Harold Frank Gill Harold Frank Gill
Robert Trumbull Robert Trumbull
J. W. Mann J. W. Mann
T. Okamura T. Okamura
Teiichi Suzuki Teiichi Suzuki
Lee M. Kenna Lee M. Kenna
Yien Wang Sze Yien Wang Sze
Eiichi Nishizawa Eiichi Nishizawa
Rosamund Woodruff Morgan Rosamund Woodruff Morgan
James M. McEwen James M. McEwen
Tadashi Sugiura Tadashi Sugiura
Winston Churchill Winston Churchill
N. A. Bazenko N. A. Bazenko
Doris L. Crandell Doris L. Crandell
H. K. Hedayat H. K. Hedayat
Robert C. Wilson Robert C. Wilson
Ichirō Nakayama Ichirō Nakayama
Sotomatsu Kato Sotomatsu Kato
Keisuke Okada Keisuke Okada
Wei Chin Fan Wei Chin Fan
W. Matteson W. Matteson
Matsunoto Shunishi Matsunoto Shunishi
A. A. Mercier A A Mercier
Clarence Edward Gauss Clarence Edward Gauss
Gara H. Magliano Gara H. Magliano
Shinischi Ohhara Shinischi Ohhara
Tsi Ni Hu Tsi Ni Hu
M. Fujii M. Fujii
Zembi Horikiri Zembi Horikiri
Charles Haynes Charles Haynes
Foye Haynes Foye Haynes
Norie Kato Norie Kato
Sakae Suzuki Sakae Suzuki
John Gillespie Magee John Gillespie Magee
K. Inseki K. Inseki
W. W. Yung W. W. Yung
Ural Alexis Johnson Ural Alexis Johnson
Margaret Keyser Margaret Keyser
Frank L. Kluckhorn Frank L. Kluckhorn
Seiichirō Ono Seiichirō Ono
John M. Weir John M. Weir
Thomas J. Sheenn Thomas J. Sheenn
Li San Chen Li San Chen
Yoshitsugu Takahashi Yoshitsugu Takahashi
C. A. Reinhard C A Reinhard
Ruth F. Anderson Ruth F. Anderson
Takeo Ito Takeo Ito
Kumaichi Yamamoto Kumaichi Yamamoto
Wu Chien Hsuan Wu Chien Hsuan
Arnold C. Brackman Arnold C. Brackman
J. D. Travis J. D. Travis
Sung Sze Loh Sung Sze Loh
William C. Baker, Jr. William C. Baker Jr.
Miguel de Espinos Miguel de Espinos
A. V. Kunin A V Kunin
Show Ping Show Ping
T. R. Delaney T. R. Delaney
Kimbei Nakai Kimbei Nakai
Mohachi Oki Mohachi Oki
Alexander A. Muzzey Alexander A. Muzzey
Guido Pignatelli Guido Pignatelli
Richard Lawton Richard Lawton
Hui Ching Ho Hui Ching Ho
Sidney Whipple Sidney Whipple
Katherine Allen Katherine Allen
Wang Chun Fu Wang Chun Fu
Masami Takatsuji Masami Takatsuji
[Unknown] Gerasimova [Unknown] Gerasimova
Chin Tao Li Chin Tao Li
Fujiko Homma Fujiko Homma
Paul [Unknown] Paul [Unknown]
Shigetaka Hozumi Shigetaka Hozumi
José P. Laurel José P. Laurel
Tomoo Sato Tomoo Sato
Lu Su Lu Su
Yukio Kasahara Yukio Kasahara
Ch-un Ju Liu Ch-un Ju Liu
Eugene Staley Eugene Staley
S. Dolitskaya S. Dolitskaya
Tatsuki Ryuki Shimanouchi Tatsuki Ryuki Shimanouchi
L. A. Hinge L. A. Hinge
Yano Mitsuji Yano Mitsuji
Bak Yul Bak Yul
Edward Jordan Dimock Edward Jordan Dimock
Harold Nathan Harold Nathan
J. Wesley Jones J. Wesley Jones
John Goette John Goette
Tein-'tung Chang Tein-'tung Chang
Lee Tih Sung Lee Tih Sung
Yin Chow Hsieh Yin Chow Hsieh
Bernhardt Eversmyer Bernhardt Eversmyer
Eiji Okano Eiji Okano
Heinrich Himmler Heinrich Himmler
Roswell E. Smith Roswell E. Smith
Takagi Hiraichi Takagi Hiraichi
Koji Ushioda Koji Ushioda
N. D. Kubeeva N. D. Kubeeva
[Unknown] Stoller [Unknown] Stoller
Alwyn V. Freeman Alwyn V Freeman
H. Kato H. Kato
Robert Cromie Robert Cromie
Ichiro Noda Ichiro Noda
Ken Nagano Ken Nagano
Wei Ching Fang Wei Ching Fang
W. P. Cumming W. P. Cumming
Max Radin Max Radin
Clarence H. Corkran Clarence H. Corkran
Gardner C. Carpenter Gardner C. Carpenter
R. DeMartino R. DeMartino
Shinji Somiya Shinji Somiya
Juan C. de Molina Juan C. de Molina
Tsunekasu Namba Tsunekasu Namba
Frances E. Casey Frances E. Casey
Norman Boren Norman Boren
Sam Goldberg Sam Goldberg
Shozo Murata Shozo Murata
K. Kondo K. Kondo
W.G. Clayton W. G. Clayton
V. Kaplan V. Kaplan
Marguerite Allen Marguerite Allen
Chester C. Courtney Chester C. Courtney
Frank Parsons Frank Parsons
P. W. Clarkson P. W. Clarkson
Thomas W. O'Hara Thomas W. O'Hara
Li Shaw-kung Li Shaw-kung
Yoshiyasu Daigo Yoshiyasu Daigo
C. Hawkins C. Hawkins
Erna E. Warkentin Erna E. Warkentin
Ruth V. Stiles Ruth V. Stiles
Takesō Shimoda Takesō Shimoda
Kun Ching Chen Kun Ching Chen
Wu Shih Wu Shih
[Unknown] von Raumer [Unknown] von Raumer
Arnold Nestel Arnold Nestel
Earnest Hoberecht Earnest Hoberecht
Robert L. Wiley Robert L. Wiley
J. H. Applegarth J. H. Applegarth
Susumu Morioka Susumu Morioka
William C. Dixon William C. Dixon
Mihai A. Antonescu Mihai A. Antonescue
Daphne Spratt Daphne Spratt
Ray T. Watkins Ray T. Watkins
Hiroshi Oshima Hiroshi Oshima
Jack Fihelly Jack Fihelly
T. Yamanaka T. Yamanaka
William Kaw William Kaw
Morito Morishima Morito Morishima
Denis Kildoyle Denis Kildoyle
Gumper Shimojima Gumper Shimojima
Hung-Ju Chang Hung-Ju Chang
Silas E. Morris Silas E. Morris
Katherine L. Thome Katherine L. Thome
Wang Erh Tang Wang Erh Tang
Virginia Brown Virginia Brown
Masamichi Rōyama Masamichi Rōyama
Chin-Hua Hsieh Chin-Hua Hsieh
Fumihiko Tōgō Fumihiko Tōgō
Tong Shau-chu Tong Shau-chu
Lu-ta Cheng Lu-ta Cheng
Yukio Oazaki Yukio Oazaki
Chang Tai-yuan Chang Tai-yuan
Evelina K. Southworth Evelina K. Southworth
Naoyoshi Tsukazaki Naoyoshi Tsukazaki
S. F. Duabella S. F. Duabella
John Darsey John Darsey
Tatsumi Koretsune Tatsumi Koretsune
Yao Hwa Liu Yao Hwa Liu
Ben Dorfman Ben Dorfman
Edward O. Poole Edward O. Poole
Harold S. DeMeritt Harold S. DeMeritt
Samuel A. Roberts Samuel A. Roberts
Thelma Walker Thelma Walker
Leighton L. Tapp Leighton L. Tapp
Yin Meng Yin Meng
Bernice Orr Bernice Orr
Eimei Kato Eimei Kato
Takakichi Tanaka Takakichi Tanaka
Kokichi Kawakami Kokichi Kawakami
Wong Chen Sze Wong Chen Sze
N. W. Delaney N. W. Delaney
Americo Parades Americo Parades
Douglas L. Waldorf Douglas L. Waldorf
Robert Dick Douglas Robert Dick Douglas
Sterling Tucker Dibrell Sterling Tucker Dibrell
Ken Sugiyama Ken Sugiyama
Wei Liso Shih Wei Liso Shih
W. P. Mills W. P. Mills
Max W. Bishop Max W. Bishop
A. Briggs A. Briggs
Clarence [Unknown] Clarence [Unknown]
Gardner M. Youngman Gardner M. Youngman
R. Furiyama R. Furiyama
Herbert Trotter Herbert Trotter
Shinrokuro Hidaka Shinrokuro Hidaka
Tsunezo Wachi Tsunezo Wachi
M. R. Anderson M. R. Anderson
Zung Ta-Chin Zung Ta-Chin
Frances Sutton Frances Sutton
Okihisa Matsuno Okihisa Matsuno
Hobart W. Gunning Hobart W. Gunning
Shui Fang Tsen Shui Fang Tsen
K. Mills K. Mills
Walter Estes Walter Estes
V. Tadevossian V. Tadevossian
Mariko Terasaki Mariko Terasaki
[unknown] Davis [unknown] Davis
Chi Pang Chang Chi Pang Chang
Seiji Hara Seiji Hara
John O'Hanley John O'Hanley
Li Shih Wei Li Shih Wei
Ryoichi Omura Ryoichi Omura
Joaquín Rodríguez de Cortázar Joaquín Rodríguez de Cortázar
Takio Oda Takio Oda
Wu Tsung-Yen Wu Tsung-Yen
[Unknown] von Strachwitz [Unknown] von Strachwitz
Edgar Snow Edgar Snow
Hans Georg von Mackensen Hans Georg von Ma
Sylvio L. Bousquin Sylvio L. Bousquin
Kentaro Arai Kentaro Arai
William C. Prout William C. Prout
Mildred Rich Mildred Rich
Ai-Sin-Cho-Lo Pu Yi Ai-Sin-Cho-Lo Pu Yi
Dave Hoshimiye Dave Hoshimiye
Raymond Henry Fisher Raymond Henry Fisher
Harry Lambeth Harry Lambeth
Roger S. Rutchick Roger S. Rutchick
T. Yokoyama T. Yokoyama
Kinjiro Ohta Kinjiro Ohta
Morris Harris Morris Harris
Gun Hanishina Gun Hanishina
Richard Reeve Richard Reeve
Hwai Lo Hwai Lo
Smith N. Crowe Smith N. Crowe
Katsuma Urabe Katsuma Urabe
Wang Ken Chou Wang Ken Chou
W. A. Lambeth W. A. Lambeth
Masao Migita Masao Migita
Ching-Chung Kung Ching-Chung Kung
Shigeto Tsuru Shigeto Tsuru
Joseph B. Williams Joseph B. Williams
Torashiro Kawabe Torashiro Kawabe
Yumi Goto Yumi Goto
Chang-Teh Wu Chang-Teh Wu
F. H. Shelledy F. H. Shelledy
Nathan Ayers Nathan Ayers
S. Motono S. Motono
John E. Craps John E. Craps
Tatsuo Inagawa Tatsuo Inagawa
L. C. Raymond L. C. Raymond
Yao Tsong Wu Yao Tsong Wu
Ben Oshita Ben Oshita
John Haynes Holmes John Haynes Holmes
Ying Tsai Ho Ying Tsai Ho
Bert Stein Bert Stein
Elaine B. Fischel Elaine B. Fischel
James Russell Young James Russell Young
Takako Nagayo Takako Nagayo
Komomta Sano Komomta Sano
Wong Chung Fu Wong Chung Fu
Nagaharu Odo Nagaharu Odo
Drew Pearson Drew Pearson
Ingeborg Nyden Ingeborg Nyden
Steve Yamamoto Steve Yamamoto
Kengo Noda Kengo Noda
Wei Ming Hsieh Wei Ming Hsieh
W. R. Glavin W. R. Glavin
Mayuma Furukawa Mayuma Furukawa
[unknown] Laverage [unknown] Laverage
Herbert von Dirksen Herbert von Dirksen
Shinseki Takasugi Shinseki Takasugi
Julian S. Egre Julian S. Egre
Tsuruo Takano Tsuruo Takano
Charles Nelson Spinks Charles Nelson Spinks
Okikazu Arao Okikazu Arao
Raymond Pimlott Kaighn Raymond Pimlott Kaighn
Homer Ferguson Homer Ferguson
Shuichi Okamoto Shuichi Okamoto
Walter Fischer Walter Fischer
Chi Sheng Liu Chi Sheng Liu
Paul A. Boran Paul A. Boran
Ti Shu-tang Ti Shu-tang
Young Chao Shung Young Chao Shung
C. V. Dowling C. V. Dowling
Ernst von Weizsäcker Ernst von Weizsäcker
Ryōichi Sasakawa Ryōichi Sasakawa
Tameo Hongo Tameo Hongo
Kunimi Hotta Kunimi Hotta
Wu Yung Feng Wu Yung Feng
Edith Haworth Edith Haworth
J. Hall Paxton J. Hall Paxton
Kentaro Murakami Kentaro Murakami
Miles Walter Vaughn Miles Walter Vaughn
Akira Abe Akira Abe
David C. Berger David C. Berger
Harry M. Kimball Harry M. Kimball
Jacques Gouelou Jacques Gouelou
Kintaro Takeuchi Kintaro Takeuchi
Motokichi Hasegawa Motokichi Hasegawa
[Unknown] Shimada [Unknown] Shimada
Dick Dunn Dick Dunn
Richard W. Morgan Richard W. Morgan
Hyōichirō Kusano Hyōichirō Kusano
Smith W. Brookhart Smith W. Brookhart
Katsuo Okazaki Katsuo Okazaki
Wang Len Chai Wang Len Chai
W. C. McMillion W. C. McMillion
Masao Takahashi Masao Takahashi
[Unknown] Gottfried [Unknown] Gottfried
Ching-Ju Chu Ching-Ju Chu
Fusaichi Yanawaki Fusaichi Yanawaki
Percy E. Foxworth Percy E. Foxworth
Shigotaka Hozumi Shigotaka Hozumi
Toru Nakagawa Toru Nakagawa
Luis Silva Luis Silva
Yung Fong Yang Yung Fong Yang
Chao-Ming Wang Chao-Ming Wang
F. Hursey F. Hursey
Nelson Moore Nelson Moore
S. Ohta S. Ohta
John Edgar Hoover John Edgar Hoover
Tatsuo Tsukuda Tatsuo Tsukuda
L. Kent Babcock L. Kent Babcock
Yasotaro Morri Yasotaro Morri
Ben Parker Ben Parker
Okinori Kaya Okinori Kaya
John Heinrich Detlev Rabe John Heinrich Detlev Rabe
Leo M. Traynor Leo M. Traynor
Ying-Kuang Tu Ying-Kuang Tu
Bessie H. Alderman Bessie H. Alderman
Helmut Braunert Helmut Braunert
James Tzu-chien Liu James Tzu-chien Liu
Takashi Matsuzaki Takashi Matsuzaki
Konji Dohihara Konji Dohihara
Wong Kiang Sze Wong Kiang Sze
Naoki Hoshino Naoki Hoshino
Andrew Headland Andrew Headland
Duane Hennessy Duane Hennessy
H. McCoy H. McCoy
Robert F. Mahon Robert F. Mahon
Ippei Kato Ippei Kato
Stewart Hensley Stewart Hensley
Kenichi Otabe Kenichi Otabe
Wei-Hsia Cheng Wei-Hsia Cheng
W. S. Yard W. S. Yard
Meredith Weatherby Meredith Weatherby
A. Frederick Mignone A. Frederick Mignone
George Ashmore Fitch George Ashmore Fitch
R. J. Murphy, Jr. R. J. Murphy Jr.
Herbert W. Delaney Herbert W. Delaney
Shinsuke Kishi Shinsuke Kishi
Julian Wolf Julian Wolf
Tu Ming Kwang Tu Ming Kwang
M. Sano M. Sano
Gerald S. Noble Gerald S. Noble
Reginald S. Davies Reginald S. Davies
Howard C. Gilmer, Jr. Howard C. Gilmer Jr.
K. Wakasugi K. Wakasugi
Walter I. McKenzie Walter I. McKenzie
Valentine B. Deale Valentine B. Deale
Marshal Choibolsan Marshal Choibolsan
Chi Yuan Chi Yuan
Frank White Frank White
Selma M. Betar Selma M. Betar
John V. Moran John V. Moran
Ting Hsung Fu Ting Hsung Fu
Lib [Unknown] Lib [Unknown]
Young Jun Kung Young Jun Kung
C. Virginia von Schon C. Virginia von Schon
Ryōichi Takao Ryōichi Takao
Tamon Maeda Tamon Maeda
Wu Zah Tsing Wu Zah Tsing
Arvid Balk Arvid Balk
Edith Tōgō Edith Tōgō
Robert M. Springer Robert M. Springer
J. I. Riley J. I. Riley
Kenzō Takayanagi Kenzō Takayanagi
Miner Searle Bates Miner Searle Bates
[Unknown] Permyakoff [Unknown] Permyakoff
David Charnay David Charnay
Edward Scheidt Edward Scheidt
Rokuro Usami Rokuro Usami
James B. Dodds James B. Dodds
Tada Hayao Tada Hayao
Motonori Emura Motonori Emura
[Unknown] Shimizu [Unknown] Shimizu
Alfred Donald McKellar Alfred Donald McKellar
Rikuman Mitsu Ju Rikuman Mitsu Ju
I. Kaye I. Kaye
Soeji Weda Soeji Weda
Katsuya Sasaki Katsuya Sasaki
Wang Pi-Chan Wang Pi-Chan
Masataka Yamawaki Masataka Yamawaki
[Unknown] Gottfriedsen [Unknown] Gottfriedsen
Chu Fong-weh Chu Fong-weh
Pete [Unknown] Pete [Unknown]
Henry Lewis Stimson Henry Lewis Stimson
Shih Tien Chow Shih Tien Chow
Toshikazu Kase Toshikazu Kase
Yung Hsing Chang Yung Hsing Chang
Charles A. Carter Charles A Carter
F. Suyama F. Suyama
Nettie Daugherty Nettie Daugherty
S. R. Burk S. R. Burk
John Edward Lawler John Edward Lawler
Ted R. Reeves Ted R. Reeves
L. L. Laughlin L. L. Laughlin
Yasumichi Tanaka Yasumichi Tanaka
Benedict Fitzgerald Benedict Fitzgerald
Frank C. Stover Frank C. Stover
Samuel J. Prichard Samuel J. Prichard
John J. Crowley John J. Crowley
Theodore Schnell Theodore Schnell
Yong Ung Chu Yong Ung Chu
Elton M. Hyder Elton M. Hyder
Helmut Krajewicz Helmut Krajewicz
Roy R. Sibold Roy R. Sibold
Takashi Murakami Takashi Murakami
Wong Pan Sze Wong Pan Sze
[Unknown] Tanyu [Unknown] Tanyu
Ange Nathan Ange Nathan
E. A. Tame E. A. Tame
H. S. Winkler H. S. Winkler
Robert Gerald Storey Robert Gerald Storey
Isaburo Kazuma Isaburo Kazuma
Sublet Walton Sublet Walton
Kenichi Yanagisawa Kenichi Yanagisawa
Wei-Kuo Hong Wei-Kuo Hong
Miano Ohuchi Miano Ohuchi
[Unknown] Lorentzen [Unknown] Lorentzen
A. I. Maurin A. I. Maurin
Clyde [Unknown] Clyde [Unknown]
R. M. Hersey R. M. Hersey
Shiro Ishii Shiro Ishii
Junkichi Banno Junkichi Banno
Tu Sin Hu Tu Sin Hu
Charles T. Young Charles T. Young
Reisuke Matsuda Reisuke Matsuda
Howard Marcus Handleman Howard Marcus Handleman
Shumei Okawa Shumei Okawa
Kan Chuah Huang Kan Chuah Huang
Walter Simmons Walter Simmons
Valentine C. Hammack Valentine C. Hammack
Martin Gonzalez Martin Gonzalez
Chi Yuan Liu Chi Yuan Liu
Paul M. Gottfried Paul M. Gottfried
Serge N. Benson Serge N. Benson
John Voehringer John Voehringer
Toiichi Suzuki Toiichi Suzuki
Young San Young San
Caesar Cone Caesar Cone
Ryomei Kasagi Ryomei Kasagi
John B. Cooley John B. Cooley
Tamotsu Tom Yonehara Tamotsu Tom Yonehara
Kurt Ludde-Neurath Kurt Ludde-Neurath
Y. Matsudara Y. Matsudara
[Unknown] Wohltat [Unknown] Wohltat
Asaji Nakagami Asaji Nakagami
Hans Ulrich von Marchtaler Hans Ulrich von Marchtaler
Robert M. Vote Robert M. Vote
J. K. Sano J. K. Sano
T. G. T. G.
Kenzo Takayanagi Kenzo Takayanagi
William E. Edwards William E. Edwards
Ming Hai Ho Ming Hai Ho
Haru Kurosaka Haru Kurosaka
Rokuzo Takebe Rokuzo Takebe
James Edward Millis James Edward Millis
Tadao Sasayama Tadao Sasayama
William Wallace William Wallace
Motoo Yasui Motoo Yasui
[Unknown] Shiobara [Unknown] Shiobara
Alfred F. Kretschmer Alfred F. Kretschmer
Dinah Braun Dinah Braun
Gustave Schneider Gustave Schneider
Risuke Suitsu Risuke Suitsu
I. Sakamoto I. Sakamoto
Soemu Toyoda Soemu Toyoda
Kazue Kuwashima Kazue Kuwashima
Wang Shi Ziang Wang Shi Ziang
W. Glanville Brown W. Glanville Brown
Masatoshi Matsushita Masatoshi Matsushita
[Unknown] Greitzer [Unknown] Greitzer
Peter J. Lawless Peter J. Lawless
Henry Pu Yi Henry Pu Yi
Shin Sakuma Shin Sakuma
Toshio Okamoto Toshio Okamoto
Lung Fei Li Lung Fei Li
Yushi Uchimura Yushi Uchimura
Charles A. Mantz Charles A. Mantz
Fan-Yuen Jui Fan-Yuen Jui
Nishi Haruhiko Nishi Haruhiko
S. Ugawa S. Ugawa
John F. Barry John F. Barry
Teddy Dunn Teddy Dunn
L. R. Knoll L. R. Knoll
Yee-Tse Ho Yee-Tse Ho
Charlotte [Unknown] Charlotte [Unknown]
Thomas A. Kelly Thomas A. Kelly
Yoshiaki Hatta Yoshiaki Hatta
Emil E. Prüfert Emil E. Prüfert
Helmuth Wohlthat Helmuth Wohlthat
Roy Roberts Roy Roberts
Jean Y. Sano Jean Y. Sano
Takashi Sakai Takashi Sakai
Kotāro Imai Kotāro Imai
Wong Wen Hao Wong Wen Hao
Naomichi Kami Naomichi Kami
Antoinette Duda Antoinette Duda
H. Shimojima H. Shimojima
Robert Houghwout Jackson Robert Houghwout Jackson
Itsuro Hayashi Itsuro Hayashi
Suganuma Eiji Suganuma Eiji
Kenji Dohihara Kenji Dohihara
Colin Fleming Brien Colin Fleming Brien
Shohei Sammonji Shohei Sammonji
Junzo Kosaka Junzo Kosaka
Tu Ying-Kuang Tu Ying-Kuang
M. Tanaka M. Tanaka
Goichiro Fujii Goichiro Fujii
Richard A. Olbeter Richard A. Olbeter
Shunhsi Hsu Shunhsi Hsu
Kaneo Ishibashi Kaneo Ishibashi
Mary P. Smith Mary P. Smith
[Unknown] Erdmannsdorff [Unknown] Erdmannsdorff
Chia Hsiun Chang Chia Hsiun Chang
Fred C. Dunn Fred C. Dunn
Paul M. Lynch Paul M. Lynch
Tokisaburo Shiohara Tokisaburo Shiohara
Liu Peh-yuan Liu Peh-yuan
Young Shih Ping Young Shih Ping
John B. Powell John B. Powell
Tamura Hioshi Tamura Hioshi
Kurt Sell Kurt Sell
Ya Ching Chen Ya Ching Chen
[Unknown] Woodie [Unknown] Woodie
Edna M. Hickam Edna M. Hickam
Hanson Weightman Baldwin Hanson Weightman Baldwin
Robert Murphy Robert Murphy
J. McBrian J. McBrian
T. Hiro Shita T. Hiro Shita
Ki Kimura Ki Kimura
William E. Jackson William E. Jackson
Mitoichi Sadayasu Mitoichi Sadayasu
Albert Anson Dorrance Albert Anson Dorrance
Edward W. Mill Edward W. Mill
Harutero Miyake Harutero Miyake
James Francis Byrnes James Francis Byrnes
Tadao Wikawa Tadao Wikawa
Willianna Settle Willianna Settle
Mura Hanifu Mura Hanifu
Don Jordan Don Jordan
Ritoko Toyoda Ritoko Toyoda
Ian Yōnosuke Mutsu Ian Yōnosuke Mutsu
Sokichi Ishiguro Sokichi Ishiguro
Kazuo Asami Kazuo Asami
Warren C. Funk Warren C. Funk
W. H. Fippin W. H. Fippin
Chuichi Ohashi Chuichi Ohashi
G. J. Hsu G. J. Hsu
Peter Kalischer Peter Kalischer
Henry Pu-Yi Henry Pu-Yi
Shinaji Kobayashi Shinaji Kobayashi
Yutaka Chusho Yutaka Chusho
Fielding Lewis Fry Fielding Lewis Fry
Nobufumi Ito Nobufumi Ito
Teh Shan Liu Teh Shan Liu
Yeh Yoeh Su Yeh Yoeh Su
Oskar Trautmann Oskar Trautmann
Sankichi Takahashi Sankichi Takahashi
John J. McCloy John J. McCloy
Thomas Arthur Bisson Thomas Arthur Bisson
Leslie Nakashima Leslie Nakashima
Yoshiaki Ogita Yoshiaki Ogita
Emil Karl Josef Wiehl Emil Karl Josef Wiehl
Royal J. Untreiner Royal J. Untreiner
Jennie [Unknown] Jennie [Unknown]
Woo Chang Sze Woo Chang Sze
[Unknown] Thompson [Unknown] Thompson
Araki Sadan Araki Sadan
Robert J. Gill Robert J. Gill
Sumihisa Ikada Sumihisa Ikada
Wilhelm Dwars Wilhelm Dwars
Michiko Shirato Michiko Shirato
[Unknown] Matsky [Unknown] Matsky
A. Maupin A. Maupin
Curtis [Unknown] Curtis [Unknown]
R. Yoshikawa R. Yoshikawa
Hideko Tojo Kido Hideko Tojo Kido
Shoichi Okamoto Shoichi Okamoto
Jyuro Uemura Jyuro Uemura
U. N. Osinovsky U. N. Osinovsky
Malcolm [Unknown] Malcolm [Unknown]
Gorō Murata Gorō Murata
Hsueh-Yi Wu Hsueh-Yi Wu
Shunichi Matsumoto Shunichi Matsumoto
Kaoru Hayashi Kaoru Hayashi
Wanda Tieszen Wanda Tieszen
Mary Yokoi Mary Yokoi
Chiao Ying Huang Chaio Ying Huang
Fred F. Wiener Fred F. Wiener
Shao Chang Sih Shao Chang Sih
John W. Coleman John W. Coleman
Tokutaro Otani Tokutaro Otani
Lloyd Lambert Lloyd Lambert
Yozo Mana Yozo Mana
Carl Wiegman Carl Wiegman
Ryūnosuke Gotō Ryūnosuke Gotō
John Beaufort John Beaufort
Tamura Nobusada Tamura Nobusada
Kwang Yu Chen Kwang Yu Chen
Ayakoto Okazaki Ayakoto Okazaki
Eduard Feer Eduard Feer
Hanzo Yamada Hanzo Yamada
T. Iwamoto T. Iwamoto
Mitsuaki Kakehi Mitsuaki Kakehi
Edwin Borchard Edwin Borchard
Hashiro Okuyama Hashiro Okuyama
James G. Lambert James G. Lambert
Tadao Yokoi Tadao Yokoi
Kiyoshi Ota Kiyoshi Ota
Willie N. Holderness Willie N. Holderness
Murray C. Rernays Murray C. Rernays
[Unknown] Spencer [Unknown] Spencer
Alfred R. Nerz Alfred R. Nerz
Donald M. Davis Donald M. Davis
Robert A. Duncan Robert A. Duncan
Sokichi Takagi Sokichi Takagi
Kazuo Nakano Kazuo Nakano
Warren H. Wagner Warren H. Wagner
W. H. Jarvis W. H. Jarvis
[Unknown] Ishii [Unknown] Ishii
Chun Ching Hwang Chun Ching Hwang
Philip Kapleau Philip Kapleau
Henry R. Sackett Henry R. Sackett
Shinichi Kondo Shinichi Kondo
M. C. Gregory M. C. Gregory
Yutaka Egashira Yutaka Egashira
Nobuo Ando Nobuo Ando
Saburō Kurusu Saburō Kurusu
John F. Richter John F. Richter
Teh Tsun Ching Teh Tsun Ching
Lai Sun Chang Lai Sun Chang
Yen Teh-Yuan Yen Teh-Yuan
Chen Kuen Ho Chen Kuen Ho
Frank Emery Frank Emery
Otogoro Ishida Otogoro Ishida
Sasaburo Uemura Sasaburo Uemura
John J. O'Keefe John J. O'Keefe
Thomas B. Gay Thomas B. Gay
Lester C. Dunigan Lester C. Dunigan
Yoshie Saito Yoshie Saito
Bruno Rantane Bruno Rantane
Henry Augustine Dolan, Jr. Henry Augustine Dolan Jr.
Russell Brines Russell Brines
Takayoshi Jodai Takayoshi Jodai
Woo King Zai Woo King Zai
[Unknown] Timberman [Unknown] Timberman
Arch Kerper Schoch Arch Kerper Schoch, Esq.
E. J. Lincourt E. J. Lincourt
Hachiro Okuyama Hachiro Okuyama
Robert K. McConnaughey Robert K. McConnaughey
Summer Welles Summer Welles
Kenji Fujiwara Kenji Fujiwara
[Unknown] Mazki [Unknown] Mazki
D. Milton Ladd D. Milton Ladd
George Lee George Lee
Hidenari Terasaki Hidenari Terasaki
Shoichi Shimamoto Shoichi Shimamoto
K. Hayahsi K. Hayahsi
U. Noda U. Noda
[unknown] Brooks [unknown] Brooks
Albert N. Carlblom Albert N. Carlblom
David W. Parsons David W. Parsons
Gorō Nakano Gorō Nakano
Richard G. Fletcher Richard G. Fletcher
Huan Chang Liu Huan Chang Liu
Wang Chang-Kuei Wang Chang-Kuei
Vincent C. Burke Vincent C. Burke
Masaichi Kinoshita Masaichi Kinoshita
[unknown] Franks [unknown] Franks
Chien Hsuan Hu Chien Hsuan Hu
Fred W. Bateman Fred W. Bateman
Tom Campbell Clark Tom Campbell Clark
Loren Johnson Loren Johnson
Yu Mang Ho Yu Mang Ho
S. A. Andretta S. A. Andretta
John C. Russell John C. Russell
Tanejiro Shiina Tanejiro Shiina
Kwang-Tsai Young Kwang-Tsai Young
Yamada Ichiro Yamada Ichiro
[Unknown] Yamamoto [Unknown] Yamamoto
B. B. Knight B. B. Knight
Edward E. O'Neill Edward E. O'Neill
T. Kagoshima T. Kagoshima
Kiichiro Haranuma Kiichiro Haranuma
Bernard Flynn Bernard Flynn
Rollin H. Cragg Rollin H. Cragg
James H. McCallum James H. McCallum
Tadashi Hanai Tadashi Hanai
Kiyosi Ito Kiyosi Ito
Willis E. Mahoney Willis E. Mahoney
H. Baumfeld H. Baumfeld
Robert B. Moody Robert B. Moody
Ichirō Hatoyama Ichirō Hatoyama
Kazuo Yatsugi Kazuo Yatsugi
Warren P. Davis Warren P. Davis
W. J. Sebald W. J. Sebald
Mason Thomas Mason Thomas
[unknown] Kaltenbrunner [unknown] Kaltenbrunner
Claire Stefanelli Claire Stefanelli
G. Raymond Webb G. Raymond Webb
Ping Chow Ping Chow
Henry Shimojima Henry Shimojima
Shinichi Ohara Shinichi Ohara
Josiah William Bailey Josiah William Bailey
Tsai Lee King Tsai Lee King
M. D. Orr M. D. Orr
Yutaka Sugahara Yutaka Sugahara
Charles D. Sheldon Charles D. Sheldon
Floyd W. Cunningham Floyd W. Cunningham
Nobuo Naritomi Nobuo Naritomi
Teh-Yi Shang Teh-Yi Shang
Yi Far Huang Yi Far Huang
Margaret D. Moose Margaret D. Moose
Chen Wan Chang Chen Wan Chang
Frank Gardiner Wisner Frank Gardiner Wisner
Otto Lowe Otto Lowe
Seborn Perry Seborn Perry
John L. Crist John L. Crist
Bryce R. Holt Bryce R. Holt
Rustem Vambery Rustem Vambery
Jewel E. Newman Jewel E. Newman
Takejiro Horaguchi Takejiro Horaguchi
Kuan Wan Chang Kuan Wan Chang
[Unknown] Timofeeva [Unknown] Timofeeva
Archibald Kind Archibald Kind
E. M. Bogdanova E. M. Bogdanova
Hai Min-ohu Hai Min-ohu
Sun K. Chen Sun K. Chen
Kenji Tomita Kenji Tomita
Michitaka Kaino Michitaka Kaino
A. R. Boyce A. R. Boyce
Shoji Matsuno Shoji Matsuno
K. Hoshide K. Hoshide
W. Takahashi W. Takahashi
Ulrich Straus Ulrich Straus
[unknown] Rosenberg [unknown] Rosenberg
Albert Williams Albert Williams
Dean Pieper Dean Pieper
Richard H. Larah Richard H. Larah
Shunzō Kobayashi Shunzō Kobayashi
Wang Chao-Ming Wang Chao-Ming
Vincent Sansone Vincent Sansone
Masakatsu Suzuki Masakatsu Suzuki
[Unknown] Galbraith [Unknown] Galbraith
Chihiro Saeki Chihiro Saeki
Shigeru Fukudome Shigeru Fukudome
Johnson F. Munroe Johnson F. Munroe
Tomohiko Ushiba Tomohiko Ushiba
Lorraine Yelden Lorraine Yelden
Yu Men Ho Yu Men Ho
Eugene D. Williams Eugene D. Williams
S. A. Diana S. A. Diana
John D. Caldwell John D. Caldwell
Tanimizu Yutaka Tanimizu Yutaka
Kwen-Wu Kao Kwen-Wu Kao
Yanase Tamosu Yanase Tamosu
[Unknown] Yonezawa [Unknown] Yonezawa
Edward H. Dell Edward H. Dell
T. Katsube T. Katsube
William Hutchinson William Hutchinson
Yi-Mu Chou Yi-Mu Chou
Bernard M. Feldman Bernard M. Feldman
Eiichi Makino Eiichi Makino
Hazel Hardin Hazel P. Hardin
Tadashi Mori Tadashi Mori
Wilson Hefner Wilson Hefner
Myrtle H. Barthmaier Myrtle H. Barthmaier
Donald Starr Donald Starr
H. E. Stevens H. E. Stevens
Robert B. Morse Robert B. Morse
Ichiro Ishii Ichiro Ishii
Keiji Nomura Keiji Nomura
Wataru Eguchi Wataru Eguchi
W. K. Chen W. K. Chen
Masuo Katō Masuo Katō
[unknown] Kankazi [unknown] Kankazi
A. A. Kudelin A. A. Kudelin
Clara B. Knapp Clara B Knapp
G. Walter Bowman G. Walter Bowman
Po Chang Li Po Chang Li
Henry Wiseman Kendall Henry Wiseman Kendall
Shinichi Shibusawa Shinichi Shibusawa
Ju Tao Chow Ju Tao Chow
Tsao Hsin-Peh Tsao Hsin-Peh
M. Fisher M. Fisher
Yutaka Sugawara Yutaka Sugawara
Charles G. Coleman, Jr. Charles G. Coleman Jr.
Foo Shan Loo Foo Shan Loo
Sadao Iguchi Sadao Iguchi
United States Office of Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality United States Office of Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality
Margaret Denny Margaret Denny
Chen Wan-ching Chen Wan-ching
Frank Gonet Frank Gonet
Owen Brewster Owen Brewster
Seihei Okuyama Seihei Okuyama
John Ladsby John Ladsby
Thomas J. Scott Thomas J. Scott
Yoshisuke Aikawa Yoshisuke Aikawa
Henry Chiu Henry Chiu
Ruth E. K. Peterson Ruth E. K. Peterson
Takemichi Abe Takemichi Abe
Kuang-yii Ch'en Kuang-yii Ch'en
Wu Chang Teh Wu Chang Teh
E. N. Reed E. N. Reed
Hannah Kato Hannah Kato
J. B. D. Pennink J. B. D. Pennink
Sun Yuen Cheng Sun Yuen Cheng
Kenneth Millikan Brim Kenneth Millikan Brim
William A. "Red" Underwood, Jr. William A. "Red" Underwood Jr.
Mickey Portillo Mickey Portillo
[Unknown] Murakami [Unknown] Murakami
Ralph A. Wells Ralph A. Wells
Hidoki Tojo Kido Hidoki Tojo Kido
Shosuke Aoki Shosuke Aoki
K. Inagaki K. Inagaki
W. W. Meyer W. W. Meyer
Louise Borton 1st Lt. Louise Borton
Ralph J. Palmer 1st Lt. Ralph J. Palmer
Herbert Posin 1st Lt. Herbert Posin
Charles J. Hughes 1st Lt. Charles J. Hughes
Richard O. Baird 1st Lt. Richard O. Baird
R. H. Gilliland 1st Lt. R. H. Gilliland
Samuel E. Healey 1st Lt. Samuel E. Healey
Frank E. Kennamer, Jr. 1st Lt. Frank E. Kennamer Jr.
Bernard A. Hargadon 1st Lt. Bernard A. Hargadon
William G. Schweikert 1st Lt. William G. Schweikert
Hayden C. Hayden 1st Lt. Hayden C. Hayden
John Flanigan 1st Lt. John Flanigan
[unknown] Stewart 2nd Lt. [unknown] Stewart
[unknown] Kobayashi 2nd Lt. [unknown] Kobayashi
George Shryer 2nd Lt. George Shryer
Joseph B. Alexander 2nd Lt. Joseph B. Alexander
Thomas Wilds 2nd Lt. Thomas Wilds
[unknown] Goldstein 2nd Lt. [unknown] Goldstein
[unknown] Suzakawa 2nd Lt. [unknown] Suzakawa
John A. Curtis 2nd Lt. John A. Curtis
Herman H. Blumhagen 2nd Lt. Herman H. Blumhagen
[unknown] Person 2nd Lt. [unknown] Person
Eric W. Fleisher 2nd Lt. Eric W. Fleisher
Robert Stewart Teaze 2nd Lt. Robert Stewart Teaze
Shigetarō Shimada Adm. Shigetarō Shimada
James Otto Richardson Adm. James Otto Richardson
William Daniel Leahy Adm. William Daniel Leahy
François Darlan Adm. François Darlan
Osami Nagano Adm. Osami Nagano
Koshirō Oikawa Adm. Koshirō Oikawa
Takasumi Oka Adm. Takasumi Oka
Karl Doenitz Adm. Karl Dönitz
Mitsuma Yonai Adm. Mitsuma Yonai
Heinrich Georg Stahmer Ambassador Heinrich Georg Stahmer
Zenbei Horikiri Ambassador Zenbei Horikiri
Jay Pierrapont Moffat Ambassador Jay Pierrapont Moffat
Joseph Clark Grew Ambassador Joseph Clark Grew
Toshio Shiratori Ambassador Toshio Shiratori
Eugen Ott Ambassador Eugen Ott
Kichisaburō Nomura Ambassador Kichisaburō Nomura
Masayuki Tani Ambassador Masayuki Tani
Kijūrō Shidehara Baron Kijūrō Shidehara
Johann von Plessen Baron Johann von Plessen
Kōki Hirota Baron Kōki Hirota
Sadao Araki Baron Sadao Araki
Kiichirō Hiranuma Baron Kiichirō Hiranuma
Quilliam Liebert Brig. Quilliam Liebert
Henry Grattan Nolan Brig. Henry Grattan Nolan
Ronald Henry Quilliam Brig. Ronald Henry Quilliam
Charles Andrew Willoughby Brig. Gen. Charles Andrew Willoughby
Burdette Mase Fitch Brig. Gen. Burdette Mase Fitch
Edward J. Murphy Capt. Edward J. Murphy Jr.
George S. Kurland Capt. George S. Kurland
John H. Holstedt Capt. John H. Holstedt
[Unknown] Nikitin Capt. [Unknown] Nikitin
William L. Woodruff, Jr. Capt. William L. Woodruff Jr.
[Unknown] Seveitzer Capt. [Unknown] Seveitzer
Frank T. Farrell Capt. Frank T. Farrell
Liang Ting-Fang Capt. Liang Ting-Fang
T. D. White Capt. T. D. White
Roger W. Barrett Capt. Rogert W. Barrett
[Unknown] Lay Capt. [Unknown] Lay
Harryman Dorsey Capt. Harryman Dorsey
Luke Lea Capt. Luke Lea Jr.
M. St. C. Frehn Capt. M. St. C. Frehn
Lindsay Williamson Capt. Lindsay Williamson
Hsiun-Yuan Wang Capt. Hsiun-Yuan Wang
Calhoun W. J. Phelps Capt. Calhoun W. J. Phelps
Roland J. Schwartz Capt. Roland J. Schwartz
J. R. Pritchard Capt. J. R. Pritchard
Donald R. Barber Capt. Donald R. Barber
James J. Robinson Capt. James J. Robinson
D. S. van Meter Capt. D. S. van Meter
George Plotkin Capt. George Plotkin
Denzel R. Carr Cmdr. Denzel R. Carr
H. M. Hart Cmdr. H. M. Hart
Charles T. Cole Cmdr. Charles T. Cole
Bentley M. McMullin Cmdr. Bentley M. McMullin
Yale C. Maxon Cmdr. Yale C. Maxon
J. O. Collins Cmdr. J. O. Collins
Michinori Yoshii Cmdr. Michinori Yoshii
Karl-Jesko von Puttkamer Cmdr. Karl-Jesko Otto Robert von Puttkamer
[Unknown] Rosenblit Col. [Unknown] Rosenblit
Cecil F. Hubbert Col. Cecil F. Hubbert
L. A. Diller Col. L. A. Diller
Alva C. Carpenter Col. Alva C. Carpenter
[Unknown] Coursey Col. [Unknown] Coursey
Cheng-Ying Kiang Col. Cheng-Ying Kiang
Delfin Jaranilla Col. Delfin Jaranilla
Abe McGregor Goff Col. Abe McGregor Goff
Kingorō Hashimoto Col. Kingorō Hashimoto
Rowland Wells Fixel Col. Rowland Wells Fixel
[Unknown] Kudriavtsev Col. [Unknown] Kudriavtsev
Alexander T. Ivanov Col. Alexander T. Ivanov
V. Walbridge Col. V. Walbridge
[Unknown] Andriantsei Col. [Unknown] Andriantsei
Leonard Wheeler, Jr. Col. Leonard Wheeler Jr.
Gilbert S. Woolworth Col. Gilbert S. Woolworth
[Unknown] Martyanov Col. [Unknown] Martyanov
R. M. Levy Col. R. M. Levy
[unknown] Baldwin Col. [unknown] Baldwin
Vern Walbridge Col. Vern Walbridge
Etsuo Nakatani Col. Etsuo Nakatani
Aubrey Lee Brooks Col. Aubrey Lee Brooks
E. H. Dunn Young Col. E. H. Dunn Young
Paul Niemoeller Col. Paul Niemoeller
[unknown] Pokrovsky Col. [unknown] Pokrovsky
H. B. D. Eastwood Col. H. B. D. Eastwood
[Unknown] Bullock Col. [Unknown] Bullock
Thomas H. Morrow Col. Thomas H. Morrow
Lev N. Smirnov Col. Lev N. Smirnov
[Unknown] Munson Col. [Unknown] Munson
Carter W. Clarke Col. Carter W. Clarke
[Unknown] Connor Col. [Unknown] Connor
[Unknown] Tsigichko Col. [Unknown] Tsigichko
[Unknown] Horiuchi Councillor [Unknown] Horiuchi
Wolfgang von Gronau Count Wolfgang von Gronau
Ladislaus von Mirbach-Geldern Count Ladislaus von Mirbach-Geldern
Herbert Gross Dr. Herbert Gross
[Unknown] Tsumin-Yee Dr. [Unknown] Tsumin-Yee
Hans Borchers Dr. Hans Borchers
Daniel S. Ao Dr. Daniel S. Ao
M. Hatta Dr. M. Hatta
Seiitiro Ono Dr. Seiitiro Ono
Hans Eckardt Dr. Hans Eckardt
[unknown] Nelte Dr. [unknown] Nelte
H. Kerr Taylor Dr. H. Kerr Taylor
Ichirō Kiyose Dr. Ichirō Kiyose
Charles J. Smith Dr. Charles J. Smith
Robert Ellsworth Brown Dr. Robert Ellsworth Brown
[unknown] Dix Dr. [unknown] Dix
Hans Stampfel Dr. Hans Stampfel
[Unknown] Sze Dr. [Unknown] Sze
Ernst von Woermann Dr. Ernst von Woermann
Hans Thomsen Dr. Hans Thomsen
[unknown] Babel Dr. [unknown] Babel
Ernst W. Tannenberg Dr. Ernst W. Tannenberg
[unknown] Thomas Dr. [unknown] Thomas
Walter Stunzi Dr. Walter Stunzi
[unknown] Soekarno Dr. [unknown] Soekarno
Masayoshi Kanzaki Dr. Masayoshi Kanzaki
[Unknown] Bidder Dr. [Unknown] Bidder
[Unknown] Fell Dr. [Unknown] Fell
Robert O. Wilson Dr. Robert O. Wilson
Joseph W. Ballantine Dr. Joseph W. Ballantine
Paul Otto Schallert Dr. Paul Otto Schallert
Eugen Schnell Dr. Eugen Schnell
[unknown] Starmer Dr. [unknown] Starmer
Robert Kho-Seng Lim Dr. Robert Kho-Seng Lim
Paul Otto Schmidt Dr. Paul Otto Schmidt
Somei Uzawa Dr. Somei Uzawa
Erich Boltze Dr. Erich Boltze
Stanley Baldwin, Earl Baldwin of Bewdley Earl Stanley Baldwin, of Bewdley
Wilhelm Keitel Field Marshal Wilhelm Keitel
Shunroku Hata Field Marshal Shunroku Hata
Joachim von Ribbentrop Foreign Minister Joachim von Ribbentrop
Yosuke Matsuoka Foreign Minister Yosuke Matsuoka
Oshima Matsuoka Foreign Minister Oshima Matsuoka
Hachirō Arita Foreign Minister Hachirō Arita
Ivan Popoff Foreign Minister Ivan Popoff
Mamoru Shigemitsu Foreign Minister Mamoru Shigemitsu
Shigenori Tōgō Foreign Minister Shigenori Tōgō
Koichiro Matsuura Gen. Koichiro Matsuura
Jirō Minami Gen. Jirō Minami
Hiroshi Ōshima Gen. Hiroshi Ōshima
[unknown] Rudenko Gen. [unknown] Rudenko
Douglas A. MacArthur Gen. Douglas A. MacArthur
Kenryō Satō Gen. Kenryō Satō
Heitarō Kimura Gen. Heitarō Kimura
Kuniaki Koiso Gen. Kuniaki Koiso
Amos Walter Wright Woodcock Gen. Amos Walter Wright Woodcock
Seishirō Itagaki Gen. Seishirō Itagaki
Ta-Chun Chien Gen. Ta-Chun Chien
Akira Mutō Gen. Akira Mutō
Hideki Tōjō Gen. Hideki Tōjō
Sergie Alexandrovich Golunsky Gen. Sergie Alexandrovich Golunsky
Ryūkichi Tanaka Gen. Ryūkichi Tanaka
Alfred Jodl Gen. Alfred Jodl
Kenji Doihara Gen. Kenji Doihara
Efisio Luigi Marras Gen. Efisio Luigi Marras
Yoshijiro Umezu Gen. Yoshijiro Umezu
Iwane Matsui Gen. Iwane Matsui
Hideo Iwakuro Gen. Hideo Iwakuro
Nobuyuki Abe Gen. Nobuyuki Abe
Teiichi Suzuki Gen. Teiichi Suzuki
Jinzaburō Masaki Gen. Jinzaburō Masaki
Francisco de Amat Hon. Francisco de Amat
Harley Martin Kilgore Hon. Harley Martin Kilgore
Judson T. Y. Nyi Judge Judson T. Y. Nyi
[unknown] Nye Judge [unknown] Nye
E. Earl Rives Judge E. Earl Rives
Che-Chun Hsiang Judge Che-Chun Hsiang
Erima Harvey Northcroft Justice Erima Harvey Northcroft
[unknown] Murphy Justice [unknown] Murphy
[unknown] Rutledge Justice [unknown] Rutledge
[unknown] Stone Justice [unknown] Stone
John Patrick Higgins Justice John Patrick Higgins
Edward Stuart McDougall Justice Edward Stuart McDougall
Henri Bernard Justice Henri Bernard
Radhabinod Pal Justice Radhabinod Pal
William Donald Patrick Lord William Donald Patrick
Robert M. Boyd Lt. Robert M. Boyd
Penrod Vance Deane Lt. Penrod Vance Deane
Kurt L. Steiner Lt. Kurt L. Steiner
Gunnar E. Ohberg Lt. Gunnar E. Ohberg
Edmund Sweeney Lt. Edmund Sweeney
George N. Reinhardt Lt. George N. Reinhardt
John D. Shea Lt. Cmdr. John D. Shea
[Unknown] Pfeiffer Lt. Cmdr. [Unknown] Pfeiffer
Raleigh Ernest Rhodes Lt. Cmdr. Raleigh Ernest Rhodes
Robert L. Guill Lt. Cmdr. Robert L. Guill
John Munslow Williams Lt. Col. John Munslow Williams
C. Norman Coleman Lt. Col. C. Norman Coleman
J. H. Lowell Lt. Col. J. H. Lowell
George W. Hanley Lt. Col. George W. Hanley
Theodore Goulsby Lt. Col. Theodore Goulsby
Roy Glisson, Jr. Lt. Col. Roy Glisson Jr.
T. F. Mornane Lt. Col. T. F. Mornane
William T. Hornaday Lt. Col. William T. Hornaday
G. H. Garde Lt. Col. G. H. Garde
Franklin E. N. Warren Lt. Col. Franklin E. N. Warren
G. I. Taranenko Lt. Col. G. I. Taranenko
A. J. Montgomery Lt. Col. A. J. Montgomery
John W. Brabner-Smith Lt. Col. John W. Brabner-Smith
Richard E. Rudisill Lt. Col. Richard E. Rudisill
Victor C. Swearingen Lt. Col. Victor C. Swearingen
Jeremiah J. O'Connor Lt. Col. Jeremiah J. O'Connor
Robert P. McQuail Lt. Col. Robert P. McQuail
Fritz von Petersdorf Lt. Col. Fritz von Petersdorf
B. Edwin Sackett Lt. Col. B. Edwin Sackett
J. S. Sinninghe Damste Lt. Col. J. S. Sinninghe Damste
K. N. Derevyanko Lt.-Gen. K. N. Derevyanko
Gun Hashimoto Lt.-Gen. Gun Hashimoto
Clovis Ethelbert Byers Lt.-Gen. Clovis Ethelbert Byers
Ichiro Banzai Lt.-Gen. Ichiro Banzai
Ennis Clement Whitehead Lt.-Gen. Ennis Clement Whitehead
Mitsuhiko Komatsu Lt.-Gen. Mitsuhiko Komatsu
John D. Hill Maj. John D. Hill
Kenneth N. Parkinson Maj. Kenneth N. Parkinson
Roger Depo Maj. Roger Depo
A. A. Pashovsky Maj. A. A. Pashovsky
Alexander Ashton Maj. Alexander Ashton
Lennox Polk McLendon Maj. Lennox Polk McLendon
A. C. Tisdelle Maj. A. C. Tisdelle
M. R. Belinky Maj. M. R. Belinky
[unknown] Walsh Maj. [unknown] Walsh
Theodore R. C. King Maj. Theodore R.C. King
Benjamin Bruce Blakeney Maj. Benjamin Bruce Blakeney Jr.
Frank Dow Merrill Maj. Frank Dow Merrill
John J. Henderson Maj. John J. Henderson
Leroy H. Barnard Maj. Leroy H. Barnard
Betty J. Wells Maj. Betty J. Wells
George E. Schubert Maj. George E. Schubert
M. A. Ross Maj. M. A. Ross
John F. Hummel Maj. John F. Hummel
Willard B. Cowles Maj. Willard B. Cowles
Richard Jaquelin Marshall Maj.-Gen. Richard Jaquelin Marshall
[Unknown] Gerasimov Maj.-Gen. [Unknown] Gerasimov
Ju-ao Mei Maj.-Gen. Ju-ao Mei
Paul John Mueller Maj.-Gen. Paul John Mueller
W. G. Frederick Borgerhoff-Mulder Maj.-Gen. W. G. Frederick Borgerhoff-Mulder
Kiyoshi Kawashima Maj.-Gen. Kiyoshi Kawashima
Ivan Michyevich Zaryanov Maj.-Gen. Ivan Michyevich Zaryanov
A. N. Vasiliev Maj.-Gen. A. N. Vasiliev
Myron Cady Cramer Maj.-Gen. Myron Cady Cramer
Kōichi Kido Marquis Kōichi Kido
Virginia Bowman Miss Virginia Bowman
[Unknown] Gildenblat Miss [Unknown] Gildenblat
Lucille C. Brunner Miss Lucille C. Brunner
Marjorie Nellie Culverwell Miss Marjorie Nellie Culverwell
Eleanor Jackson Miss Eleanor Jackson
Bettie Renner Miss Bettie Renner
[Unknown] Rissina Miss [Unknown] Rissina
Alex Pashcovski Mr. Alex Pashcovski
Owen Cunningham Mr. Owen Cunningham
E. Richard Harris Mr. E. Richard Harris
Robert L. Oneto Mr. Robert L. Oneto
William J. McCormack Mr. William J. McCormack
James N. Freeman Mr. James N. Freeman
[Unknown] Cunningham Mr. [Unknown] Cunningham
Pedro Lopez Mr. Pedro Lopez
Roger F. Cole Mr. Roger F. Cole
Frank Stacy Tavenner Mr. Frank Stacy Tavenner Jr.
Parakulangara Govinda Menon Mr. Parakulangara Govinda Menon
Ernest E. Danly Mr. Ernest E. Danly
Arthur A. Sandusky Mr. Arthur A. Sandusky
Jack Greenberg Mr. Jack Greenberg
Edward P. McDermott Mr. Edward P. McDermott
Samuel Allen Roberts Mr. Samuel Allen Roberts
George A. Furness Mr. George A. Furness
George Yamaoka Mr. George Yamaoka
Robert M. Donihi Mr. Robert M. Donihi
William Logan, Jr. Mr. William Logan Jr.
Joseph Berry Keenan Mr. Joseph Berry Keenan
Edward P. Monaghan Mr. Edward P. Monaghan
Roy L. Morgan Mr. Roy L. Morgan
[unknown] Dodd Mr. [unknown] Dodd
Joseph C. Howard Mr. Joseph C. Howard
George Carrington Williams Mr. George Carrington Williams
David D. Barrett Mr. David D. Barrett
[unknown] Dubost Mr. [unknown] Dubost
Samuel Joseph Kleiman Mr. Samuel Joseph Kleiman
Michael Levin Mr. Michael Levin
David F. Smith Mr. David F. Smith
Joseph F. English Mr. Joseph F. English
George Francis Blewett Mr. George Francis Blewett
David Nelson Sutton Mr. David Nelson Sutton
G. Osmond Hyde Mr. G. Osmond Hyde
Travers Christmas Humphreys Mr. Travers Christmas Humphreys
Charles B. Caudle Mr. Charles B. Caudle
Floyd J. Mattice Mr. Floyd J. Mattice
John W. Fihelly Mr. John W. Fihelly
Carlisle Wallace Higgins Mr. Carlisle Wallace Higgins
Alfred W. Brooks Mr. Alfred W. Brooks
Solis Horwitz Mr. Solis Horwitz
Lawrence J. McManus Mr. Lawrence J. McManus
Henry Austin Hauxhurst Mr. Henry Austin Hauxhurst
Worth E. McKinney Mr. Worth E. McKinney
D. P. Hornstein Mr. D. P. Hornstein
Hugh Barnett Helm Mr. Hugh Barnett Helm
Lawrence P. McManus Mr. Lawrence P. McManus
John G. Brannon Mr. John G. Brannon
Aristides G. Lazarus Mr. Aristides G. Lazarus
A. T. Laverge Mr. A. T. Laverge
Helen Grigware Lambert Mrs. Helen Grigware Lambert
Cleng Kia Sze Mrs. Cleng Kia Sze
[Unknown] White Mrs. [Unknown] White
Gwen Harold Terasaki Mrs. Gwen Harold Terasaki
S. V. Bronstein Mrs. S. V. Bronstein
[Unknown] Yamada Mrs. [Unknown] Yamada
Grace Kanode Llewelyn Mrs. Grace Kanode Llewelyn
Alice R. Burke Mrs. Alice R. Burke
Shigeru Yoshida Prime Minister Shigeru Yoshida
Fumimaro Konoye Prince Fumimaro Konoye
Bernard Victor Aloysius Röling Prof. Bernard Victor Aloysius Röling
[unknown] Kraus Prof. [unknown] Kraus
Shūmei Ōkawa Prof. Shūmei Ōkawa
Kisaburō Yokota Prof. Kisaburō Yokota
Chuan-Ying Hsu Prof. Chuan-ying Hsu
Kotaro Tanaka Prof. Kotaro Tanaka
Lewis Strong Casey Smythe Prof. Lewis Strong Casey Smythe
Beverly M. Coleman Rear Adm. Beverly M. Coleman
L. B. Gibbs Rev. L. B. Gibbs
Alexander Wiley Senator Alexander Wiley
Dick Harn Sgt. Dick Harn
Roland A. Martone Sgt. Roland A. Martone
[unknown] Stewart Sgt. [unknown] Stewart
Arthur Strettell Comyns Carr Sir Arthur Strettell Comyns Carr
Alan J. Mansfield Sir Alan J. Mansfield
Albert Ernest Coates Sir Albert Ernest Coates
William Flood Webb Sir William Flood Webb
[Unknown] Amau Vice Adm. [Unknown] Amau
Naokuni Nomura Vice Adm. Naokuni Nomura
Kintomo Mushanokōji Viscount Kintomo Mushanokōji